WIELKIE SPRZĄTANIE

Drodzy Państwo.
Śmieci w lesie i przy drogach w Nekielce są niestety stałą tradycją, szpetnym problemem.

Stowarzyszenie „CZYSTA NEKLA” pragnie zaprosić wszystkich nieobojętnych na to do wspólnego sprzątania.

Projekt na czas pandemii

Bardzo pozytywne informacje ze Starostwa Powiatowego we Wrześni. W ramach otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony środowiska w 2021 r.będziemy realizować projekt Szkoła jako miejsce budowania i propagowania postaw proekologicznych poprzez świadomą ochronę środowiska – materiały do pracy z uczniami.