Dyskusja z udziałem…

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to jeden z najważniejszych dokumentów opisujących wizję rozwoju gminy. Dlatego zależy nam na tym, żeby mieszkańcy mieli możliwość aktywnego udziału w kształtowaniu tego dokumentu. Złożyliśmy do urzędu gminy Nekla petycję o uwzględnienie uwag mieszkańców ale także o poszerzenie form dialogu z mieszkańcami. Bardzo się cieszymy, że ta petycja została przez radę gminy uznana za zasadną i że dyskusje nad studium są prowadzone z rzeczywistym udziałem mieszkańców. Teraz można składać uwagi do ponownie wyłożonej wersji studium- zachęcamy bardzo, bo to naprawdę stanowi o przyszłości naszych miejscowości.

Wilki obok nas

Nowe znakowania Wilcze w okolicach oddziału leśnego 6a. Dziękujemy Nadleśnictwu Czerniejewo za wstrzymanie wycinki w tym rejonie.

Artykuł o dialogu Nadleśnictwa Czerniejewo z NGO na temat lasów, zwierząt i ludzi w Wiadomościach Wrzesińskich.