PROJEKT – POSTAWY PROEKOLOGICZNE

Czysta Nekla Stowarzyszenie Ekologiczne mając świadomość sytuacji epidemiologicznej
i trudności w organizacji dużych spotkań i warsztatów przedstawia
20 stronicowy folder ułatwiający pracę nauczycieli z uczniami
i członkami kółek zainteresowań.

Treści zamieszczone w folderze propagują, z jednej strony podstawowe formy opieki, ochrony i dbania o przyrodę,
a z drugiej strony dają szansę na kreatywne wykorzystanie zaproponowanych przez profesjonalnych grafików elementów przydatnych do budowania różnorodnych form wizualnych
(plakaty, ulotki, ogłoszenia, strony www, elementy ilustracji opracowań proekologicznych, itp.). Postawy proekologiczne
będą budowane wokół czterech podstawowych tematów:

WODA, POWIETRZE, ZWIERZĘTA, LAS.

Zapraszamy na stronę – EKOLOGIA DLA CIEBIE.

Dyskusja z udziałem…

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to jeden z najważniejszych dokumentów opisujących wizję rozwoju gminy. Dlatego zależy nam na tym, żeby mieszkańcy mieli możliwość aktywnego udziału w kształtowaniu tego dokumentu. Złożyliśmy do urzędu gminy Nekla petycję o uwzględnienie uwag mieszkańców ale także o poszerzenie form dialogu z mieszkańcami. Bardzo się cieszymy, że ta petycja została przez radę gminy uznana za zasadną i że dyskusje nad studium są prowadzone z rzeczywistym udziałem mieszkańców. Teraz można składać uwagi do ponownie wyłożonej wersji studium- zachęcamy bardzo, bo to naprawdę stanowi o przyszłości naszych miejscowości.