Projekt na czas pandemii

Bardzo pozytywne informacje ze Starostwa Powiatowego we Wrześni. W ramach otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony środowiska w 2021 r.będziemy realizować projekt Szkoła jako miejsce budowania i propagowania postaw proekologicznych poprzez świadomą ochronę środowiska – materiały do pracy z uczniami.