CZYSTA NEKLA

Jesteśmy stowarzyszeniem, które realizuje dwa nurty działań: przez akcje edukacyjne i integracyjne promujemy uroki środowiska naturalnego naszego bezpośredniego otoczenia oraz staramy się kształtować społeczność dbającą o swoje otoczenie i relacje społeczne. Natomiast przez uczestnictwo w pracach samorządu próbujemy aktywnie kształtować społeczeństwo obywatelskie w naszej gminie. Chcemy by samorząd Gminy reprezentował mieszkańców i ich interesy formułowane w drodze demokratycznych działań. W ciągu wielu lat działalności udało nam się zrealizować mnóstwo różnych akcji społecznych. Organizowaliśmy wykłady popularnonaukowe na temat przyrody, rajdy rowerowe, pokazy filmów, akcje ekologiczne (wspólne zbieranie śmieci), akcje artystyczne i kulturalne (takie jak: książkowy regał wiejski czy wiejski mural), prewencyjne- z zakresu bezpieczeństwa na drodze i pierwszej pomocy). Aktywnie współpracujemy z rzecznikiem praw obywatelskich, ogólnopolskimi i lokalnymi stowarzyszeniami. Napotykamy w naszych działaniach na znaczny opór samorządu, ale zdołaliśmy sprowokować radnych i burmistrza gminy do działań transparentnych i do rejestrowania i upubliczniania obrad rady gminy. Aktywnie wspieramy mieszkańców naszej gminy – niestety najczęściej w trudnych i złożonych sprawach związanych z niepożądanymi inwestycjami, które mieszkańcy oceniają jako problematyczne, a przy których nie bronią ich radni. Ta pozycja naszego stowarzyszenia wskazuje, że cieszy się ono społecznym zaufaniem. Ważnym obszarem naszego działania jest promowanie wiedzy i podnoszenie świadomości w zakresie możliwości oddziaływania na władze lokalne. Tego rodzaju działania realizujemy przez fan page na Facebooku oraz, o ile to możliwe, publikowanie w lokalnej prasie. Staramy się żeby nasze działania były widoczne i rzeczywiście takie są. Stowarzyszenie zrzesza pasjonatów zrównoważonego rozwoju, którym bliskie jest myślenie o świadomym gospodarowaniu dostępnymi zasobami. Jesteśmy stowarzyszeniem małym, ale działamy prężnie i bardzo zależy nam na podtrzymaniu możliwości tego działania