CZYSTA NEKLA OBYWATELSKA

image description

Czysta Nekla Stowarzyszenie Ekologiczne

W lutym 2014 roku na zebraniu sołeckim w Nekielce narodziła się idea powołania stowarzyszenia, które dbałoby o wartości naszego otoczenia przyrodniczego, mającego ogromne znaczenie dla dużej części mieszkańców Gminy Nekla. Bezpośrednim impulsem dla powstania grupy inicjatywnej był społeczny protest wobec pojawiających się „inwestycji śmieciowych”, które zagrażają integralności otoczenia przyrodniczego i środowiska Gminy i wzbudzają zaniepokojenie społeczności.

Powstały komitet zaczął błyskawicznie działać, podejmując liczne akcje, które znalazły znaczący oddźwięk społeczny i medialny. Systematycznie nasilała się działalność grupy, która w lipcu 2014 z sukcesem zarejestrowała stowarzyszenie w poznańskim oddziale Krajowego Rejestru Sądowego. Do sierpnia stowarzyszenie zorganizowalo szesnaście różnych akcji służących społeczności i środowisku. Od samego początku szczególnie kładziono nacisk na profesjonalizm- i ta zasada przyświeca grupie aktywistów cały czas. Działania Stowarzyszenia koncentrują się wokół dbałości o środowisko przyrodnicze ale też społeczne, szczególnie o integrację społeczności lokalnej. Dlatego podejmowane projekty zawsze mają charakter otwarty, umożliwiający dołączenie wszystkim chętnym. Wyrazem otwartości i dbałości o interaktywną komunikację z otoczeniem społecznym jest profil na Facebooku www.facebook.com/czystanekla. Umieszczane tam są wszelkie informacje na temat podejmowanych działań, a także aktualności od podobnie działających stowarzyszeń i ugrupowań. Pojawiają się też informacje istotne dla osób dbających o zdrowy styl życia, a szczególnie diecie opartej na lokalnych, ekologicznych produktach.

We wrześniu działanie Stowarzyszenia zostało docenione w konkursie na mikro-granty Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). FIO zostało utworzone przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, w celu aktywności społecznej i społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie, jako młoda organizacja pozarządowa, otrzymało dotację na „Opracowanie planu rozwoju na lata 2014-2016”. Do aplikowania o ten grant stowarzyszenie skłonił dynamicznie rozszerzający się zakres działań. Przyświecające stowarzyszeniu założenie o profesjonalizmie realizowanych przedsięwzięć, zaczęło procentować- Z Czystą Neklą zaczęły kontaktować się osoby i grupy, podzielające podobne wartości i cele. Na początku Czysta Nekla planowała koncentrować się na dbałości o walory przyrodnicze Gminy Nekla i na integracji społeczności lokalnej. Wkrótce zaczęły się pojawiać prośby o wsparcie w nawiązywania dialogu z władzami lokalnymi oraz zwalczaniu niechcianych inwestycji, powszechnie postrzeganych jako zagrażające dobrostanowi mieszkańców (przemysłowa hodowla zwierząt, przetwórstwo śmieci, wytwórnie produktów opartych na złożonych procesach chemicznych itd.).

Ilość tych zagadnień, także ich terytorialny zasięg wykraczający poza gminę Nekla (a sięgający Środy Wielkopolskiej, Czerniejewa czy Pobiedzisk), sprowokowały członków stowarzyszenia to tego, by zasięgnąć rady ekspertów i na ich doświadczeniu oprzeć strategię dalszych działań, tak by zapewnić im maksymalną skuteczność. Dzięki przyznanemu grantowi Czysta Nekla będzie mogła skonsultować plany działania z profesjonalistami z zagranicy. Jest to bardzo ważne dla Stowarzyszenia, które chce być silnym merytorycznie partnerem rozmów i autorem efektywnych przedsięwzięć. W konkursie trzeba było wykazać się profesjonalizmem, doświadczeniem i aktywnością- konkurencja była duża. Złożono ponad 500 wniosków a tylko około 100 uzyskało finansowanie. Tym bardziej więc przyznanie tego grantu można traktować jako wyraz uznania dla profesjonalizmu i jest to jednocześnie ogromna motywacja do dalszego działania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Stowarzyszenie ekologiczne