2016

Wrzesień: Ecer.
Ta sprawa spędza nam sen z oczu. Szkoda że tylko nam, a nie radnym, burmistrzowi czy staroście. Walczymy dalej.

Sierpień: Porzucone psy.
Czysta Nekla zaangażowała się w szukanie domów dla dwóch porzuconych zwierzaków. Dla psa rasy Husky dom znaleźliśmy bardzo szybko. Niestety drugi piesek ma mniej szczęścia i długo czekał u swoich tymczasowych opiekunów na polepszenie swojego losu.

Sierpień: Ławki na Trakcie Pobiedziskim.
Czysta Nekla, dzięki wsparciu Nadleśnictwa Czerniejewo oraz mieszkańców gminy,  stawiała drewniane ławki, które mają służyć spacerowiczom. Dzięki darowiźnie z Nadleśnictwa uzyskaliśmy fundusze na zakup drewna a dzięki zaangażowaniu męskich reprezentantów naszej społeczności, ławki zostały przygotowane i ustawione wzdłuż Traktu Pobiedziskiego. Trakt Pobiedziski jest urokliwą drogą przebiegającą przez różnorodne fragmenty lasu i ulubionym miejscem spacerów mieszkańców gminy i ludzi przyjezdnych.

Czerwiec: „Ocalić od zapomnienia. Historia Nekielki oczami ich najstarszych mieszkańców”
Czysta Nekla pozyskała fundusze z Urzędu marszałkowskiego Miasta Poznania na realizację projektu „Ocalić od zapomnienia. Historia Nekielki oczami ich najstarszych mieszkańców”. Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu i trwała do grudnia 2016 roku.

Maj: Centrum przesiadkowe.
Z głosem doradczym wystąpiliśmy przy dyskusjach nad budową Centrum przesiadkowego we Wrześni. Kontrowersyjna inwestycja uwidoczniła lęki radnych Wrześni i ich niechęć do dyskusji z mieszkańcami reprezentowanymi przez stowarzyszenia lokalne.

Maj. Projekt „Dieta oparta na ekologicznej żywności jako narzędzie profilaktyczne w ochronie zdrowia”.
Czysta Nekla zorganizowała spotkanie z ekspertem, w ramach realizacji dotacji przyznanej przez Urząd Miasta i Gminy Nekla na projekt zatytułowany „Dieta oparta na ekologicznej żywności jako narzędzie profilaktyczne w ochronie zdrowia”. Nasz gość opowie o tym, jak należy czytać etykiety na produktach, co oznaczają tajemnicze skróty w postaci liter i cyferek, jakich składników w produktach unikać. Żyjemy dzisiaj w świecie karmiącym się przetworzoną żywnością- co to oznacza w praktyce i czy jest to zdrowe, opowie Pan marek Hoppe –prezes niezależnego Laboratorium badawczego zajmującego się taką tematyką. Omówione zostaną środki konserwujące i ich wpływ na zdrowie człowieka,  legalne i nielegalne dodatki paszowe stosowane dla zwierząt rzeźnych, rodzaje atraktantów dodawanych do żywności w celu podniesienia ich walorów smakowych. Wpływ pestycydów i herbicydów na produkty rolne i zdrowie konsumentów. Zostanie omówiony proces technologiczny tuczu drobiu oraz trzody chlewnej i bydła. Omówione będą ważne dla konsumentów oznaczenia wskazujące żywność ekologiczną. Poznamy też  wymogi stawiane produktom ekologicznym a także elementy technologii produkcji żywności: mięsa, nabiału, jaj, owoców i warzyw. Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych.

Maj. Szóste śmieci obranie.
Po raz kolejny zebraliśmy się z ochotnikami z Nekielki i Nekli oraz Wrześni i innych miejscowości powiatu po to, żeby sprzątać las. Śmieci jakby mnie, co bardzo cieszy. Choć niektóre okazy zadziwiły wszystkich.

Maj: Wycięte kasztanowce w Stroszkach.
Zaalarmowani przez mieszkańców Stroszek, podjęliśmy działania w celu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wycięcia dwóch zdrowych kasztanowców przy głównej ulicy wsi. Interweniowaliśmy u burmistrza i w starostwie powiatowym we Wrześni.

Maj: Konsultacje społeczne dla Uchwały Rady Miasta i Gminy Nekla o Ochronie Bezdomnych Zwierząt.
Czysta NEKLA brała udział w konsultacjach gminnych- cześć naszych uwag została uwzględniona w projekcie uchwały. Cieszymy się bardzo, że od roku 2016 wprowadzono w gminie Nekla program bezpłatnej sterylizacji psów i kotów a także- zmieniono Schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym współpracuje gmina- od 2016 roku bezdomne zwierzaki trafiają do schroniska w Skałowie.

Kwiecień: „Obywatele decydują – Mieszkańcy decydują”
Bierzemy udział w nowym projekcie INSPRO „Obywatele decydują – Mieszkańcy decydują”. Podejmuje on tematykę rozwoju i promocji kluczowych dla obywateli mechanizmów demokracji uczestniczącej takich jak: inicjatywa uchwałodawcza, konsultacje społeczne czy budżet obywatelski.  Żaden z tych instrumentów partycypacji społecznej nie funkcjonuje w naszej gminie. Istnieje więc realna potrzeba ich upowszechniania i wdrażania. Projekt jest długoterminowy i zakończy się 31.03.2017.

Kwiecień. Sympozjum „Nowoczesny samorząd w procesie kształtowania postaw obywatelskich”.
Dnia 2 kwietnia, w godzinach 11.00-14.00 odbyło się w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni. Patronat honorowany nad wydarzeniem objął Pan Robert Gaweł, Senator RP. Zaproszonymi gośćmi byli politycy i przedstawiciele samorządu, mieszkańcy i reprezentujące ich organizacje a także media. Udział w sympozjum wzięli:

dr Jacek Pokładecki Wydział nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pan Paweł Arndt, poseł Platformy Obywatelskiej

Pan Zbigniew Dolata, poseł Prawo i Sprawiedliwość

Pani Paulina Henig-Kloska, posłanka „Nowoczesna PL”

Pan Krzysztof Ostrowski, poseł Prawo i Sprawiedliwość

Pan Robert Gaweł, Senator RP

Dionizy Jaśniewicz – Starosta Wrześni

Barbara Imiołczyk- Dyrektor biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Organizatorami Sympozjum były dwa stowarzyszenia działające lokalnie: Czysta Nekla oraz Projekt Września a patronat nad spotkaniem przyjął senator RP, Pan Robert Gaweł. Bezpośrednim przyczynkiem do organizacji tego spotkania był brak porozumienia i współpracy samorządów w sprawach konfliktowych inwestycji z mieszkańcami. Celem spotkania było podjęcie debaty na temat roli i funkcji nowoczesnego samorządu, odpowiadającego na wymogi i realia współczesnego społeczeństwa  oraz analiza procesów komunikowania, jako źródła wiedzy obywatelskiej, definiowania potrzeb i oczekiwań poszczególnych uczestników dyskursu publicznego. Sympozjum dało tę możliwość stało się platformą do głosu ludzi zorientowanych a także poszkodowanych.

Marzec: Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr A. Bodnarem.
W Koninie zorganizowane zostało spotkanie Rzecznika Praw obywatelskich z lokalnie działającymi stowarzyszeniami. Czysta Nekla dyskutowała o obowiązku rejestracji dźwięku lub obrazu na posiedzeniach kolegialnych organów władzy publicznej oraz obowiązku upubliczniania zapisów cyfrowych na dostępnych portalach internetowych tychże organów. Rzecznik zobowiązał się wspierać stowarzyszenie i słowa dotrzymał- dzięki temu spotkaniu Dyrektor Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Barbara Imiołczyk wzięła udział w organizowanym we wrześni sympozjum samorządowym, w kolejnym miesiącu.

Marzec: Wnioski do Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Nekla.
Czysta Nekla złożyła wnioski do Studium. Ich treść ma na celu zabezpieczenie istniejącego charakteru architektoniczno przestrzennego i przyrodniczego szczególnie bezpośredniego otoczenia wsi Nekielka.

Marzec: Nagrywanie Sesji Rady Gminy.
Czysta Nekla złożyła wniosek  do Rady Miasta i Gminy Nekla, dotyczący nagrywania Sesji Rady oraz posiedzeń jej komisji i upubliczniania nagrań na stronie internetowej urzędu, w celu zapewnienia dostępu mieszkańców do informacji publicznej, zwiększenia poziomu partycypacji mieszkańców w działaniach samorządu oraz podkreślenia transparentności tychże działań. Radni w głosowaniu zgodzili się na takie rozwiązanie. Jednak akcja rozciągnęła się znacząco w czasie  bowiem radca prawny gminy uznał, że konieczna jest modyfikacja statutu gminy. Mieszkańcy i Czysta Nekla złozyli wiele wniosków, z których większość została przez radnych odrzucona. Szczególnie zaskakująca postawę prezentował jeden z radnych Sławomir Świdurski ze Starczanowa. Na jego wniosek radni odrzucili propozycję nagrywania posiedzeń komisji- jak argumentował radny „musiałby uważać, co mówi”.

Marzec:  Masz głos masz wybór.
Zarząd Czystej Nekli został zaproszony do udziału w szkoleniu na temat sposobu ewaluowania działań społecznych. Spotkanie prócz konkretnej wiedzy pozwoliło nam nawiązać cenne kontakty oraz pozyskać wsparcie Fundacji im. Stefana Batorego, które mogliśmy wykorzystać w naszych działaniach na rzecz promowania aktywnej postawy wobec działań samorządów. Więcej na stronie  http://www.maszglos.pl/

Marzec: Integracyjne Warsztaty Filmowe.
Czysta Nekla pozyskała finanse na realizację filmu osadzonego w realiach miasta i gminy Nekla. Poprzez publiczne zaproszenie w Wiadomościach Wrzesińskich oraz na portalu Facebook, proponowaliśmy udział wszystkim zainteresowanym mieszkańcom gminy. Prace nad realizacją projektu zakończono we wrześniu.

Marzec: Wilki.
W związku z udokumentowaną obecnością wilków w lasach otaczających Neklę, Czysta Nekla wystąpiła do urzędu Miasta i Gminy z wnioskiem o grant na realizację prelekcji poświęconych tym zwierzętom. 12 Marca 2016 odbyła się prelekcja pt. „Nie taki wilk straszny jak go malują” w Nekielskim Ośrodku Kulturalnym w Nekli pod przewodnictwem dra Korneliusza Kurka (Stowarzyszenie Dla Natury Wilk). Na spotkaniu ujęte zostały różne aspekty wilka jako takiego oraz badań nad wilkami. Temat spotkania nie był przypadkowy albowiem na terenach Nekielskich pojawiła się wataha wilków. Dr. Korneliusz Kurek- fascynat wilków z dużym zaangażowaniem wdrażał uczestników w naturę wilka, jego styl życia a także usposobienie. Okazuje się, że wilki jako takie nie mają prostego życia, stoją na pograniczu ciągłego zagrożenia zarówno ze strony ludzi jak i infrastruktury w której żyjemy, ponieważ żeby wataha mogła się przemieścić musi pokonać setki km, przekraczając wiele dróg, mostów i miejscowości. Ludzie natomiast wciąż żyją trochę legendą na temat wilków i ich zachowań względem ludzi, bo wilki unikają ludzi. Sytuacją podbramkową jest głód, wtedy mogą zaatakować gospodarstwo. Ale jest to naturalna forma przetrwania. Spotkanie owiane było magią tych zwierząt, ukazane zostały w nowym ludzkim świetle. Warto się ukłonić nad tym, co daje nam natura i po prostu zaakceptować występowanie wilków jednocześnie nie zaczepiając ich nadto. Cytuję ‘Szczęśliwi Ci, którzy spotkają Wilka.’

Druga część projekt została zrealizowana 10 i 11 września 2016 a przyjęła postać praktycznych warsztatów z tropienia wilków. W trakcie tych zajęć uczestnicy pogłębili swoją wiedzę na temat diety i behawioru wilka. Działania poświęcone promowaniu rzetelnej wiedzy o wilkach zainspirowały organizatorki zajęć dla dzieci w Nekielce a także radę sołecką wsi Nekielka, która zaproponowała wrześniowy rajd rowerowy i pieszy „Tropami wilków” w czerniejewskich lasach.

Luty: 6 DKF – Dyskusyjny Klub Filmowy.
26 lutego odbyło się kolejne z serii spotkań filmowych, zaprezentowane zostały inspirujące filmy, wpisujące się w nurt świadomej konsumpcji i promowania wiedzy o relacjach człowiek- jego otoczenie przyrodnicze. Jak zwykle widzom towarzyszył doskonały nastrój, dzięki któremu dyskusja była interesująca i zaangażowana.  Zaskakujący film „Więcej niż miód” był gwoździem programu – bardzo wnikliwy dokument na temat życia pszczół, ich ewolucji, zmian genetycznych, rozwoju, a także zagrożeń jakie kreuje człowiek dla tych owadów.

Luty:  Trakt Pobiedziski. Mieszkańcy Nekielki samodzielnie naprawiają drogi.
Stowarzyszenie zaangażowało się w walkę o podniesienie jakości życia mieszkańców, poprzez poprawę nawierzchni drogi powiatowej. Skierowaliśmy na ten temat uwagę mediów i wsparliśmy mieszkańców piszących petycję o utwardzenie drogi.

Styczeń: Akcja Kawęczyn.
Czysta Nekla wspomaga na wniosek mieszkańców Kawęczyna i sąsiednich wiosek w proteście przeciwko budowie potężnej fermy kur, których Inwestor R. Gąsiorek planuje wybudować 10 w okolicy. Dyskusja wciąż trwa, z pewnością jednak opór mieszkańców przekroczył oczekiwania inwestora. Okazuje się, że jednak musi się liczyć z mieszkańcami, pomimo wcześniejszych deklaracji, że tego robić nie będzie. Działania wspierają także trzy inne zaprzyjaźnione z nami stowarzyszenia: Puszcza Zielonka 2014, Otwarte Klatki oraz Projekt Września.

 

Stowarzyszenie ekologiczne