2014

NASZE SPRAWY 2014

Marzec 2014: Akcja ulotkowa I.
W niedzielę, 2 marca po przedpołudniowych mszach grupa aktywistów „Czystej Nekli” rozdawała ulotki informacyjne przed kościołem parafialnym pw. Św. Andrzeja w Nekli. Działanie to miało na celu uświadomienie lokalnemu społeczeństwu potencjalnych zagrożeń, jakie mogą wynikać z planowanej budowy zakładu przetwarzania śmieci na tzw. „paliwa alternatywne” w Starczanowie oraz z ewentualnej sprzedaży komunalnego wysypiska śmieci. W akcji ulicznej wzięły udział 4 osoby.
Nasza inicjatywa spotkała się z życzliwością miejscowego proboszcza, a mieszkańcy Nekli i okolic byli nią jak najbardziej zainteresowani. Większość przechodniów nie słyszała wcześniej o planach inwestycyjnych w pobliżu drogi krajowej nr 92. Stąd też najczęściej reagowali ze zdumieniem: „po raz pierwszy słyszę”, „coś takiego”, „ale czy jeszcze warto protestować?” Rozdaliśmy 1000 ulotek. Ukazał się artykuł w Wiadomościach Wrzesińskich.

Marzec 2014: Śmieciobranie I.
W sobotę 15go marca „Czysta Nekla” przy wparciu nadleśnictwa i burmistrza Gminy, a także sołectwa Nekielka, zorganizowała pierwsze śmieci obranie. Celem tej akcji było sprzątanie terenów leśnych w miejscowości Nekielka, atrakcyjnej miejscowości turystycznej, w której zlokalizowany jest cmentarz olęderski oraz kościółek poewangelicki (prywatna własność w której organizowane są koncerty). Akcja zgromadziła około 20 uczestników, głównie mieszkańców wsi, ale też wsi ościennych. Po efektywnej pracy, zebraniu wielu worków śmieci, odbyło się integracyjne ognisko. Ukazał się artykuł w Wiadomościach Wrzesińskich. Także portal internetowy Gniezno24.com nagrał relację z akcji.

Marzec 2014: Udział w sesji Rady Gminy.
Na regularną sesję Rady Gminy Nekla stawiło się około 25 aktywistów, którzy bacznie przysłuchiwali się obradom. W czasie sesji był głosowany kontrowersyjny projekt sprzedaży nieczynnego śmietniska w Starczanowie. „Czysta Nekla” przeciwna była temu przedsięwzięciu, jako że obawiała się że nie zostanie zrealizowany tam proces rekultywacji. Sporządzono notatki ze spotkania, towarzyszyły nam media. Radni zdecydowali nie sprzedawać wysypiska, co aktywiści przyjęli gromkimi brawami. Ukazał się artykuł w Wiadomościach Wrzesińskich.

Kwiecień 2014: Spotkanie z Burmistrzem.
25 kwietnia odbyło się w schronisku gminnym w Nekielce zorganizowane z inicjatywy Czysta Nekla spotkanie z Burmistrze Gminy. Celem spotkania było ustalenie możliwości współpracy z burmistrzem w zakresie opiniowania inwestycji w gminie oraz dyskusja nad kontrowersyjną inwestycją jaka w gminie jest planowana- fabryka paliw alternatywnych. Spotkanie profesjonalnie przygotowano w oparciu o prezentację ppt, przygotowany z góry scenariusz spotkania z pytaniami. Uczestniczyło w nim 15 aktywistów grupy.
Ukazał się artykuł w Wiadomościach Wrzesińskich.

Kwiecień: 2014 Akcja ulotkowa II.
aktywiści Czystej Nekli rozdawali ulotki informujące o możliwości powstania zagrożeń dla wspaniałego środowiska przyrodniczego naszej gminy, w sytuacji jeśli powstanie tu zagrażający przyrodzie przemysł. Udało nam się poruszyć opinię publiczną: wiele osób dzięki tej akcji polubiło nas na facebooku. Poznaliśmy wspaniałych ludzi, którzy postanowili połączyć z nami swoje działania. Mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy byli życzliwi, chętni wdawali się w pogawędki, kulturalni, bardzo, naprawdę bardzo mało było osób, które odmówiły przyjęcia ulotek. Powiesiliśmy też plakaty niemal we wszystkich sklepach, hotelach, przedsiębiorstwach i punktach usługowych. Trzeba dodać, że wszyscy aktywiści działali społecznie, poświęcając swój czas i angażując środki.

 Maj 2014: Śmieciobranie II.
10go Maja- to już drugie śmieciobranie organizowane przez Czystą Neklę. Akcja została zrealizowana jako kontynuacja pierwszego przedsięwzięcia z 13 marca i na wyraźne prośby społeczności lokalnej. Akcja miała silny wymiar społeczny, spotkały się na tej akcji trzy pokolenia, co pokazało także ten jednoczący, międzypokoleniowy aspekt działania Czysta Nekla-Stowarzyszenie Ekologiczne. Jest to niewątpliwie wartość dodana naszych przedsięwzięć, bardzo dla nas cenna. W drugim śmieciobraniu, wzięło udział 26 osób. Zebrano 17 dużych worków śmieci. Wolontariusze, udostępniając własne auta zwieźli z lasu tego stare kanapy, inne meble, lodówki itd, fragmenty sprzętów no i ogromne worki ze śmieciami. Śmieciobranie trwało od 10.00- 12.00 potem część towarzyska, którą zorganizowano ze wspólnych produktów oraz wkładu sołeckiego. Gmina zapewniła odbiór śmieci. Główną duszą organizacyjną tego przedsięwzięcia była Elżbieta Marszałek- która zresztą postanowiła sobie za cel, że w czasie spotkania nie będziemy produkować większej ilości śmieci: dlatego udostępniła naczynia i sztućce, tak by nie kupować i nie używać produktów jednorazowych. Ukazał się artykuł w Wiadomościach Wrzesińskich.

Maj 2014: Dni Pary.
W dniach od 14 do 18 maja, odbyły się w gnieźnieńskiej parowozowni „Dni pary 2014”. Parowozownia jest jednym z najstarszych i zarazem największym w Europie obiektem techniki XIX i XX wieku, której początki datowane są na 1888 rok. Dwie hale wachlarzowe mogą pomieścić w sumie blisko 50 parowozów. To jedyny tego typu obiekt w Polsce, w którym prowadzono jednocześnie naprawę trzech typów maszyn – parowe, spalinowe i elektryczne. Zakład został zamknięty w 2009 roku i od tego czasu obiekt ten, uruchamiany jest tylko raz w roku, podczas odbywających się w maju „Dni pary”. Czysta Nekla, wyruszyła do Gniezna w sobotę 17 maja o godzinie 11.20, by o 12.00 rozpocząć zwiedzanie z przewodnikiem. Zwiedzanie trwało godzinę, a potem przenieśliśmy się na pobliski dworzec, gdzie kilka minut po 13-tej odbyły się prezentacje kilku pociągów. Uczestniczyło 16 aktywistów Czystej Nekli, w tym dzieci.

Czerwiec 2014: Skotniki- debata nt. fermy norek.
Na zaproszenie mieszkańców miejscowości Skotniki i Biechówko, aktywiści Czystej Nekli wzięli udział w spotkaniu z Radą Gminy, które było poświęcone dyskusji nad możliwością budowy fermy norek. Mieszkańcy wsi oczekiwali merytorycznego i psychologicznego wsparcia od aktywistów. Towarzyszyło nam stowarzyszenie Otwarte Klatki, sprzeciwiające się przemysłowej hodowli zwierząt. Ukazał się artykuł w Wiadomościach Wrzesińskich.

Czerwiec 2014: Środa Wlkp. debata nt. fermy wiatrowej.
Przedstawiciele „Czystej Nekli” pojawili się na spotkaniu w Środzie Wlkp. w sprawie fermy wiatrowej. Jako grupa stawiająca sobie za cel dbałość o środowisko naturalne, z jednej strony popieramy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Jednak zależy nam na tym, aby energia ta była pozyskiwana w sposób nie zagrażający ani ludziom, ani środowisku w którym oni żyją. Obawiamy się także o zakłócenia, które takie dominanty przestrzenne jak wiatraki, wytwarzają dla ptaków, zwłaszcza tych migrujących wysoko. W naszym regionie, występuje żuraw (
grus grus), który jest wspaniałym ptakiem migrującym, podlegającym ochronie czynnej. Jest niezwykle istotne by stawiane wiatraki nie zakłócały torów migracyjnych tych ptaków. Spotkanie było prowadzone przez przedstawicieli Stowarzyszenia Stop Wiatrakom w Wielkopolsce. Na ich prośbe wystąpili eksperci zajmujący się akustyką- profesor R.Margielewski z Instytutu Akustyki UAM, przeprowadził doskonałą merytorycznie prezentację, bezstronna i przybliżającą zagadnienia związane z hałasem oraz wytwarzanymi przez wiatraki infradźwiękami. Głos zabrali przedstawiciele władz lokalnych, a także politycy. To ostatnie wystąpienie trąciło nieco ofertą „kiełbasy wyborczej”. Przeciwni inwestycji mieszkańcy Miasta i najbliższego sąsiedztwa, przyjęli jednak te deklaracje z aplauzem. Atmosfera na debacie była gorąca, a czasem groteskowa, – opór mieszkańców przed postawieniem w czterech gminach blisko 100 wiatraków, jest ogromny. Inwestor nie miał łatwo, bo mieszkańcy mieli odwagę mówić. Trzeba też przyznać, że wystąpienie inwestora było mało przekonujące a już na samym początku jego przedstawiciel zraził do siebie audytorium. Na salę bowiem puszczono petycję o zaprzestanie takich inwestycji. Wiele osób ją podpisało- przedstawiciel inwestora chcąc powstrzymać ten proces, apelował do ludzi, by: „najpierw zapoznali się z tematem, a potem dopiero coś podpisywali”. Takie nastawienie do mieszkańców, zaowocowało uruchomieniem niechęci wobec inwestora. Ukazał się artykuł w Wiadomościach Wrzesińskich.

Lipiec 2014: spotkanie z inwestorem Fabryki Paliw Alternatywnych.
Pomimo intensywnych zabiegów „Czystej Nekli” o spotkanie z inwestorem, Firma uznała że nie spotka się ze Stowarzyszeniem.
Ukazał się artykuł w Wiadomościach Wrzesińskich.

Sierpień 2014: budowa boiska w Nekielce.
Na zaproszenie sołtysa wsi Nekielka członkowie Czystej Nekli brali czynny i bardzo aktywny udział w społecznych pracach budowy wiejskiego boiska. 10 sierpnia odbyła się inauguracja- mecze piłkarskie.
Ukazał się artykuł w Wiadomościach Wrzesińskich.

Plakaty 2.
W sierpniu 2014 Czysta Nekla postanowiła ponowić akcję informacyjną polegającą na rozwieszaniu plakatów w Gminie. W oparciu o badania i zebranie rzeczowych doniesień na temat konsekwencji funkcjonowania takich fabryk jak fabryki paliw alternatywnych zostało przygotowane opracowanie. Profesjonalna zewnętrzna Firma przygotowała film, informujący o możliwych skutkach obecności takiej inwestycji w gminie. Okazało się, że kłopoty z fabrykami paliw alternatywnych pojawiają się w Polsce często. Celem tej akcji, było uświadamianie społeczności, że inwestycja ciągle może zostać zrealizowana i że zagraża mieszkańcom. Artysta plastyk, specjalista z zakresu grafiki, opracował sugestywne plakaty, które zostały rozwieszone w gminie.

Gąsiorek i Otwarte Klatki.
W sierpniu 2014 w oparciu o współpracę pomiędzy NGO, Czysta Nekla, udzieliła wsparcia kompetencyjnego Stowarzyszeniu Otwarte Klatki. Otwarte Klatki walczą o zaprzestanie przemysłowego chowu zwierząt, w szczególności na futra. Raport przygotowany w roku 2013 na temat tego sektora przemysłu spotkał się z protestami ze strony lobby futrzarskiego, w szczególności Rajmunda Gąsiorka Prezesa Polskiego Towarzystwa Hodowców Zwierząt Futerkowych. Organizacja Czyste Klatki została pozwana do sądu. Czysta Nekla udzielała przedstawicielom Otwartych Klatek wsparcia psychologicznego, wizerunkowego praz medialnego.

Burmistrz.
14 września 2014 delegacja Stowarzyszenia Czysta Nekla spotkała się na roboczym spotkaniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Nekla. Celem spotkania było podjęcie rozmów na temat inwestycji „śmieciowych w gminie. Zostały poczynione ustalenia, któ®e mają służyć dobru społeczności lokalnej.

Plakaty 2.
We wrześniu 2014 Czysta Nekla kontynuowała proces informowania społeczności lokalnej na temat potencjalnych zagrożeń i konsekwencji wynikających z obecności fabryk paliw alternatywnych. Zostały przeprowadzona badania mające na celu zebranie rzetelnych informacji na temat realizacji takich inwestycji, reakcji społeczności na nie, konsekwencji ich obecności dla społeczności i dla środowiska.

Prezentacja Filmu zagrożeniach płynących z obecności fabryk paliw alternatywnych.
Na wrześniowej sesji rady Gminy i Miasta Nekla, został zaprezentowany materiał filmowy, który był poświęcony pożarom jakie powstają na składowiskach śmieci- już to na skutek podpaleń, już to na skutek samozapłonów wynikających z produkcji metanu, wytwarzającego się na składowiskach. Czysta Nekla Stowarzyszenie Ekologiczne zleciła profesjonalnej, zewnętrznej firmie przygotowanie 10cio minutowego filmu, mającego na celu zaprezentowanie takich zdarzeń. Dzięki materiałom z TVN oraz TV Białystok, przygotowany został dramatyczny w swojej wymowie materiał filmowy. Został zaprezentowany na sesji Rady Gminy.

Grant FIO.
Czysta Nekla- Stowarzyszenie Ekologiczne Zostało docenione w konkursie na mikro-granty Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). FIO zostało utworzone przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, w celu aktywności społecznej i społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie, jako młoda organizacja pozarządowa, otrzymało dotację na „Opracowanie planu rozwoju na lata 2014-2016”.Pomysł aplikowania o ten grant był bezpośrednim skutkiem dużej aktywności stowarzyszenia. Od Lutego 2014, systematycznie nasilała się nasza działalność. Zorganizowaliśmy szesnaście różnych akcji, które znalazły odzew społeczny i medialny. Od samego początku szczególnie dbaliśmy o profesjonalizm – i ta zasada przyświeca nam cały czas.

 List do radnych.
W obliczu zbliżających się wyborów samorządowych, które mają się odbyć 16 listopada 2014, opierając się na dotychczasowych doświadczeniach, Czysta Nekla Stowarzyszenie Ekologiczne wystosowało pismo do wszystkich radnych Miasta i Gminy Nekla. Przez Urząd Gminy pismo zostało dostarczone do radnych, których prosiliśmy o ustosunkowanie się na piśmie do tego jakie mają poglądy i plany na wspieranie kontrowersyjnych inwestycji w gminie. W ten sposób także Czysta Nekla próbowała zainicjować kontakt pomiędzy radnymi a ich wyborcami, zainteresować ich kłopotami społeczności lokalnej. Niestety, nikt z Radnych nie zainteresował się tematem, i nikt nie udzielił odpowiedzi na pisma Stowarzyszenia.

Przegląd Powiatowy.
26 września 2014 w Przeglądzie Powiatowym we Wrześni, który jest organem starosty Wrzesińskiego ukazał się informacyjny artykuł na temat Czysta Nekla Stowarzyszenie Ekologiczne.

Akcja Bezpieczna Nekielka.
Czysta Nekla Stowarzyszenie Ekologiczne dba o walory środowiska przyrodniczego, ale jednym z zasadniczych celów statutowych stowarzyszenia jest dbałość o integrację społeczności oraz o podnoszenie jakości życia w gminie. Dlatego, w trosce o bezpieczeństwo na drogach, Stowarzyszenie zaproponowało jako działanie dla funduszu sołeckiego, zamontowanie we wsi Nekielka spowalniaczy na jezdniach oraz umieszczenie znaków informacyjnych w pasie drogowym. Propozycja spotkała się z uznaniem społeczności lokalnej i dzięki temu niemal 30% budżetu sołeckiego zostanie przekazane na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Kontynuacja tej akcji przyjęła postać nawiązania współpracy z Policją – w Nekli oraz we Wrześni. W sobotę, 27 września 2014, specjalne patrole policyjne kontrolowały sytuację na drogach.

Konsultacje społeczne: program współpracy gmina Nekla z organizacjami pozarządowymi.
Odpowiadając na wezwanie burmistrza Miasta i Gminy Nekla, skierowane do organizacji pozarządowych, Czysta Nekla zaproponowała 9 zmian do przygotowanego projektu współpracy z organizacjami w gminie. Zmiany te szły w dwóch kierunkach- podniesienia transparentości procesu (także w wymiarze przyznawania środków finansowych dla oragnizacji i podmiotów wspierających gminę w realizacji programu), uraz urealnienia dialogu samorządu z NGO.

Monitorowanie występu cyrku w Nekli
W październiku 2014 Na wniosek mieszkańca Nekli, obawiającego się o warunki przetrzymywania zwierząt w cyrku, Czysta Nekla podjęła się monitoringu sytuacji. Została wykonana dokumentacja Fotograficzna, także umieszczona na FB stowarzyszenia. Wysłany został wniosek do burmistrza Miasta i Gminy Nekla o niezapraszanie cyrków ze zwierzętami do Gminy.

Śmieciobranie 3
W sobotę 15go listopada- odbyło się Trzecie Śmieciobranie organizowane przez Czysta Nekla-Stowarzyszenie Ekologiczne. Przybyliśmy tym, czy dysponowaliśmy – pieszo, rowerami i samochodami. To była już trzecia akcja tego rodzaju w tym roku. Dopisała frekwencja- jak nigdy dotąd, było około 40 osób; także dobry humor, pogoda i niestety śmieci też. Po akcji w zimnym i wietrznym terenie, na sprzątających aktywistów czekał poczęstunek przy ognisku- na które każdy przyniósł jakieś smakołyki. Czysta Nekla dziękuje wszystkim, którzy zaanga
żowali się w przygotowanie tej akcji, jak również tym, którzy zdecydowali się spędzić sobotnie przedpołudnie na zbieraniu śmieci. Obiecujemy kolejne akcje – nie damy o sobie zapomnieć…W Wiadomościach Wrzesińskich ukazała się wzmianka o tym wydarzeniu.

Ogłoszenie przed wyborami.
W listopadzie, bezpośrednio przed wyborami samorządowymi, Czysta Nekla zamieściła w prasie lokalnej (WW) duże ogłoszenie z pytaniami do burmistrza, koncentrującymi się wokół zagadnienia niechcianych inwestycji śmieciowych.
W Wiadomościach Wrzesińskich ukazała się wzmianka o tym wydarzeniu.

Ogłoszenie po wyborach
Mimo braku reakcji burmistrza na ogłoszenie zamieszczone przez nas przed wyborami, złożyliśmy Mu gratulacje w tej samej formie- jednocześnie podkreślając naszą chęć dążenia do realizacji zadań, które sobie wytyczyliśmy.

Monitorowanie i interwencja zdarzenia drogowego z udziałem zwierzęcia – daniela.
Członkowie Czystej Nekli wykonali dokumentację filmową i fotograficzną kolizji drogowej, w której ucierpiało zwierzę. Dzięki temu, że powiadomiliśmy Wiadomości Wrzesińskie, ukazały się dwa obszerne artykuły na temat tego wydarzenia. Umieśliliśmy też informację o nim na FB- wywołała ogromne zainteresowanie internautów, także burmistrza Gminy, który odżegnywał się od odpowiedzialności za sytuację.

Pierwszy członek honorowy Czystej Nekli
W listopadzie odbyło się uroczyste spotkanie uhonorowania Filipa Seredyńskiego tytułem pierwszego członka honorowego naszego stowarzyszenia.

Monitoring w starostwie.
Działając na zasadach monitorowania działań jednostek samorządu terytorialnego, członkowie stowarzyszenia wykryli nieprawidłowości w procedowaniu urzędników starostwa powiatowego. Ukazał się obszerny artykuł na ten temat w Wiadomościach Wrzesińskich.

DKF w Nekielce
W listopadzie 2014 roku Czysta Nekla uruchomiła Dyskusyjny Klub Filmowy w Nekielce. Klub zbiera osoby ciekawe niesztampowego kina i zainteresowane wymianą poglądów oraz żywiołową nieraz dyskusją.

Spotkanie poświęcone cenom ziemi w Nekielce
Odbyło się w listopadzie 2014 i miało na celu wyjaśnienie wpływu inwestycji śmieciowych na ceny nieruchomości w gminie.

Choinka
W grudniu po raz pierwszy w historii Nekielki ubieraliśmy wiejską wspólną choinkę. Zebrała się rekordowa ilość mieszkańców, którzy w doskonałych nastrojach wspaniale się bawili. Choinkę pomagali nam ubrać strażacy i policja. W organizację imprezy włączyło się mnóstwo osób.

Stowarzyszenie ekologiczne