WATCH DOG

Czysta Nekla uzyskała grant przyznawany przez Ogólnopolską Sieć obywatelską Watch Dog, zmierzającą do budowania i popularyzowania idei społeczeństwa obywatelskiego, aktywnie komunikującego się z jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach tego projektu sieć Watch Dog wraz z około dwudziestoma gminami, przyglądała się działaniu spółek komunalnych, co miało służyć propagowaniu koncepcji dostępu do informacji publicznej. W ramach projektu Czysta Nekla podjęła się monitoringu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych z Wrześni, spółki gminnej. Napotkaliśmy znaczący opór i niechęć urzędników do udostępniania informacji, co wskazuje także na ich nieznajomość ustaleń prawnych z tego zakresu. W ramach grantu, przedstawiciele Czystej Nekli uczestniczyli w dwóch zjazdach szkoleniowych z zakresu monitoringu spółek i dostępu do informacji publicznej.

Stowarzyszenie ekologiczne